SERVİSLERİMİZ


NEON SOLAR başta Türkiye pazarı olmak üzere Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarını hedef olarak seçmiştir. NEON SOLAR Endüstriyel GES projeleri, Kamu ve Ticari Binalar ve Tesislere monte edilen güneş santralleri ve ev-çatı üstü fotovoltaik PV Panel bazlı güneş enerjisi elektrik santrallerini EPC (Mühendislik, Temin ve Montaj paketi) olarak müşterilene temin etmektedir. NEON SOLAR’ın Hizmet yelpazesi proje bazında aşağıdaki kapsamlarda olabilmektedir:

- Ön Fizibilite Dosyaların hazırlanması; (Bankalar veya diğer kuruluşlara yönelik.) 

- Mühendslik ve Projelendirmesi;(kapasite hesabı, elektrik, statik, mimari vs) 

- Yasal İzinlerin alımı ve takibi; (Bağlantı görüşü, teknik değerlendirme, geçici kabul işlemleri, vs) 

- Yatırım veya yapım danışmanlık hizmeti sağlanması; 

- Malzeme temini; 

 - Proje/ihracat finansmanı desteği; (Seçili proje bazlı) 

- Saha kurulum işleri ve devreye alınması; 

- Endüstriyel uygulamalarda işletme ve bakım hizmeti. 

- Sistem Up Grade;


NEON TEKNİK İNŞAAT’ın termik enerji üretimi için Kapsamlı EPC taahhütleri ve Endüstriyel Projeler, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Oteller, Sağlık Tesisleri, Genel Taahhüt İşleri’nden Teknolojik Sistemlerin İmalatı ve Temini’ ve Endüstriyel ve genel ticari ve kamu binaların yapımına kadar uzanmaktadır.


NEON SOLAR, yerel geçerli standartlara ek olarak Amerikan ASTM International, IEC, ISEP, NEC, IEEE, NFPA, SEMI, UL, standartlarına uygun mühendislik ve yapım işini sürdürebilmektedir. Aşağıdaki standartlar temel olarak takip edilmektedir:


• IEC 62548:2016 (Tasarım Kriterleri)

• TS 498 ve TSE-K 506 (Mekanik Konstrüksiyon Statik Hesapları)

• IEC 60364 –7 –712 (Fotovoltaik Sistem Montajı)

• IEC 62446 –1 (Devreye Alma, Dokümantasyon, Muayene)

• IEC 61730 –1 (Mekanik Montaj Tasarım Kriterleri)

• IEC 61724-1 (Monitoring)

• IEC 62446-2 (Operation& Maintenance)

Çatı ve Cephe Uygulaması


PV bazlı çatı ve cephe GES ları bugün elektrik enerjisi üretiminde piyasadaki en popüler ve uygun fiyatlı çözümlerden biridir. Almanya da geçen sen kurulan GES lerin %60 i çatı tipi olmuştur. NEON SOLAR, yüksek radyasyon kapasitesine sahip Türkiye ve bölge ülkeleri için ucuz ve sonsuz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden yararlanma konusunda uzmanlaşmıştır. Önerilen çözümler On-Grid, Off-Grid, Hibrit, Sulama Sistemleri, Heat Pump gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Enerji üretimi konusunda 25 yıla aşkın deneyime dayanan çalışma geçmişimiz, bizi geleneksel güneş paneli müteahhitlerinden ayıran mühendislik katma değerli, mimari kaygıları dikkate alan benzersiz çatı üstü güneş enerjisi çözümleri sunmamızı sağlıyor. Türkiye de binaların çatısında kurulacak 10 KW altı GES ler, dağıtım şirketleri tarafından kabul edilmekte ve aylık mahsuplaşma ile şebeke ile enerji alışverişi kolayca sağlanmaktadır. Son beş yılda üretim ekipmanların maliyetindeki radikal düşüş, çatı tipi tesisleri kurmayı cazip haline getirmiştir.


  Rooftop Solar'ın Faydaları:

- Üretim ve Tüketimin aylık bazında mahsuplaşılması

- Vergi Teşvikleri (Zaman Zaman) 

- Düşük veya sıfır elektrik faturaları 

- Emlak değerini artırılması 

- Kullanılmayan çatı Alanından Gelir Yaratın 

- Çatı Hizmet Ömrünü Uzaması 

- Karbon Ayak İzini Azaltılması 

- Sürdürülebilirliği Teşvik edilmesi


Konutlarda ve Ticari alanlarda aynı ada parsel alanında olduğu sürece güneş paneli serme alanı %25 arttırılarak açık alanlar da kullanılabilir. NEON SOLAR yüksek mühendislik kabiliyetli teknik ekibi ve dünyada en çok güvenilen yazılımlar sayesinde en verimli ve anahtar teslimi çatı tipi çözüm önermektedir.

  

Ticari ve Kamu Alanlar


Güneş enerjisinden elde edilen ucuz elektrik, elektrik harcamaları çok yüksek olan okullar , hastaneler , fabrikalar , üniversiteler , alışveriş merkezleri, kamu kurumları ve belediyelerin bina, araba park alanları, park ve diğer alanları için çok önemli bir tasarruf imkanı sağlamaktadır. Ticari alanların GES kurmaları temiz enerji ile karbon salınımı azaltma imkanı sağladığı gibi konutlara nazaran %30 pahalı elektrik tarifesi yüzünden çok daha kısa sürede kendini finanse edebilen çok karlı bir yatırımdır. Kamu Kurumları ve Belediyeler yapmış oldukları elektrik harcamalarını düşürme imkanına Güneş Enerji sistemleri ile ulaşabilirler. Ticari Kurulumlar ve bankalar, bu tip yatırımları finansman sağlamak için oldukça hevesliler ve finansmanın geliştirilmesi ve sistem kurulumunda yüksek mühendislik kapasitesi sağlayan NEON SOLAR çalışmalarını itibar etmektedirler. Konutlarda olduğu gibi aynı ada parsel alanında olduğu sürece güneş paneli serme alanı %25 arttırılarak açık alanlar da kullanılabilir.


Ticari Solar'ın Faydaları: 

- Vergi Teşvikleri (Zaman Zaman) 

- Elektrik faturasını sıfıra indirme imkanı

- ihtiyaç fazlasını elektrikli araba veya ısıtma-soğutma amacı ile kullanma imkanı

- Kullanılmayan çatı Alanından Gelir Yaratın 

- Çatı Hizmet Ömrünü Uzaması 

- Karbon Ayak İzini Azaltılması 

- Sürdürülebilirliği Teşvik edilmesi


Güneş Enerjisi Santralleri


 Üretim verimliği çok önemli olsa da Türkiyeye ulaşan güneş enerjisi ülkenin ihtiyacını kat be kat karşılamaktadır. Dünyaya ulaşan güneş enerjisi 18 dakika içinde tüm insanların bir yıllık ihtiyacını karşılamaktadır. Akü teknolojisi gelişip güvenilir ve yeterli seviyeye gelinceye kadar üretim çeşitliliğini ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde güneş ışınlarından yararlanarak üretilen elektrik enerjisini her gün artacağı bir gerçektir. 

Yeni kanun süreci gerçekleşen "Güneş Elektriği" bundan sonra gerek evler için elektrik üretecek gerekse üretilip kullanılmayan elektriği devlete ileterek bu yolla şebekeden gelir sağlayacağı veya şebekeye destek olacağı bir gerçektir. Bu noktada 1MW altında bir sistem için herhangi bir lisans, izin veya müsaade söz konusu değildir, ancak 1MW üzerine çıkarak lisans almak isteyen yatırımcılar için lisans işlemeleri firmamız tarafından yürütülebildiği gibi projenin tamamını EPC olarak da yapabilmektedir. Bu çerçevede PLC ve yazılımlar desteği ile üretimin ve verim kontrolü sağlanmaktadır. Bu çeşit santralların tasarımında araziye uygun yazılım destekli tasarım yapıldığı için arazının verebileceği en yüksek verim elde etmek mümkündür. Ayrıca güneş takip sitemi ve 2-3 hareketli sistemlerle Wp/M2 üretim kapasitesi maksimuma çıkarmak da mümkün olacaktır. Günümüz teknolojisinde Optimizer ve otomatik yıkamalar kullanarak verim kaybını izleyip engellemek mümkündür. Tasarımda Güneş Enerjisi potansiyellerine ait raporları radyasyon, kurulu güç bilgileri, koordinat gölgelenme verileri, meteorolojik veriler gibi birçok faktörü dikkate alarak en verimli ve dayanıklı GES tasarlamaktayız. Kullanıldığımız üst klasman ve maliyeti uygun malzeme ve ekipmanla müşterilerimize optimum bir çözüm sunmaktayız. İhtiyaç duyulduğu taktirde santralin operasyonunu üslenebildiğimiz dibi garanati dönemi sonrası bakım hizmetleri de hizmetlerimizin kapsamına girebilmektedir.   


NEON SOLAR YATIRIM


 Büyük ölçekli (+ 1 MW) enerji üretim tesisi olarak kurulan Güneş Tarlaları dünya çapında birçok ülkede faal olarak işletilmektedir. Türkiye ve bir çok diğer ülkede yakın zamanda yürürlüğe giren kanunlar ile birlikte büyük ölçekli ve orta ölçekli Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı gündemde her gün daha fazla girmektedir. NEON SOLAR Türkiye de olduğu gibi diğer ülkelerde de güneş enerjisi yatırımları ile ilgilenmekte ve bu projelerde yer almakta, ortaklıklar geliştirmektedir. NEON SOLAR’ın teknik altyapısı ile bu tip yatırımları girmek daha güvenli bir ortam sağlamakta ve finansal kuruluşlara daha güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. 


SOLAR